Projekbeskrivelse

HVEM ER CAMPEN AUKTIONER

Campen Auktioner er et alsidigt auktionshus i Randers, som favner bred og påtager sig en lang vifte af auktioner. Det rækker helt fra flytteauktion til konkursauktion, men også specialauktioner og meget mere.

CASEN

Da Campen Auktioner kom til Heymate havde de allerede fingrene nede i markedsføringsstrategierne, og de brugte flittigt de relevante platforme. Men de havde udfordringer med at finde den rigtige opskrift og den mest profitable ramme for markedsføringen.

Derfor valgte Campen Auktioner at lade Heymate stå for deres markedsføring, hvilket udmøntede sig i følgende strategi for samarbejdet:

  1. At skabe mere effektive og målrettet Google Ads for Campen Auktioner
  2. At øge antallet af besøgende på hjemmesiden igennem daglige kampagner for deres auktioner både på Facebook og andre relevante platforme.

Google Ads

Campen Auktioner havde igennem en længere periode oplevet, at effekten af deres annoncer på Google var nedadgående. Sagt med andre ord gav det altså ikke et særligt stort afkast i forhold til det beløb, der blev smidt i markedsføringen.

Opgaven for os var derfor at få ryddet op i kampagnerne på Google, så de blev mere effektive og målrettet efter deres branche. Det viste sig nemlig, at Campen Auktioner indgik i kategorier, som ikke er relevante for dem, hvilket reflekterede sig i deres klikpris.

På baggrund heraf sørgede vi derfor for at ekskludere kategorier, som ikke er relevante for Campen Auktioner. På den måde har vi målrettet annonceringerne, så de indbefatter visninger, som er mere konkrete og relevante. Dette giver mere kvalitet for brugeren og ikke mindst Google. I sidste ende bliver det samtidig også mindre omkostningsfuldt for Campen Auktioner, fordi der ikke bruges penge på overflødige kampagner, der ikke giver nogen værdi.

For Campen Auktioner har vi lavet en række Google Displays, som har til formål at skaffe så billige kliks som muligt til hjemmesiden. Campens auktioner kommer på den måde ud til samtlige platforme, hvor størstedelen af deres målgruppe befinder sig. Og denne form for marketing har vidst sig at give pote med en klikpris, der er kommet under 1 kr., som er en meget fornuftig klikpris.

Facebook Annoncering

Campen Auktioner havde allerede fra start fundet ud af, at Facebook annonceringer er noget, som virkelig rykker kegler. Samtidig var Facebook som platform favorabel i forhold til Campen Auktioners formål, idet de udover at kunne række ud til brugerne på samme tid kan promovere de forskellige auktioner. Derfor lå vores fokus i at varetage de daglige annonceringer af de forskellige auktioner og komme med løbende optimering af annoncerne.

Annonceringerne har både været målrettet brugere, der i forvejen havde vist en form for interesse for Campen Auktioner men samtidig også nye lignende brugere igennem look-a-like annoncer.

Kontra vores anden kunde Senzone, der havde et ønske om at opbygge et hav af nye leads, var Campen Auktioners ønske nærmere at få flere besøgende på hjemmesiden til den bedste pris. Dette indebar derfor også, at annonceringerne blev skaleret således, at ét klik dirigerer brugerne direkte videre til Campen Auktioner. Pointen her er altså, at markedsføringen altid skal tilpasses virksomhedens ambitioner og målsætninger, og at den samme model ikke kan bruges til samtlige virksomheder.

Arbejdet med Facebook annonceringerne bar frugt, og de forskellige auktioner er i marts nået ud til 136.648 unikke personer med 42.141 klik til hjemmesiden. Dette er en stigning siden januar med over 20.000 nye unikke personer og samtidig omtrent 20.000 flere kliks til hjemmesiden. Dette er altså en stor udvikling på blot to måneder, og det resulterede også i en meget fornuftig klikpris på 0,64 kr.

Til højre ses også en pæn stigning i antallet af eksponeringer i løbet af marts.

Hvad vi har opnået og videre samarbejde

Samarbejdet mellem Campen Auktioner og Heymate har budt på et særligt fokus på at fremme omverdens kenskab til Campen Auktioner igennem blandt andet Google Ads og Facebook annonceringer. Igennem en koncentreret markedsføring, har vi formået at øge antallet af besøgende på hjemmesiden ved et fokus på brugere, der rent faktisk viser en interesse for auktionerne.

Fremtiden for samarbejdet byder på en målsætning om at udbrede genskabet til Campen Auktioner endnu mere. Dette indebærer, at Campen Auktioner skal ud på flere platforme, herunder Youtube.

Desuden skal der lægges endnu mere vægt på strategier, der giver Campen Auktioner konverteringsdygtige leads, som vil sælge diverse produkter på auktionerne. For Campen er det nemlig ikke kun køberen, der er væsentlige for deres virksomhed men også de, der ønsker at sælge deres ting på auktionerne.

Skal vi også hjælpe dig?

Vi gør i dag en forskel for mere end 300 kunder med deres online synlighed, og du kan blive den næste.

Kontakt os